Zysk operacyjny wyniósł 5,29 mln zł wobec 8,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 139,2 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 135,28 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 16,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 436,75 mln zł w porównaniu z 412,44 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 23,09 mln zł wobec 1,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Comp jest integratorem systemów IT oraz dostawcą rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa. Grupa buduje też pozycję największego producenta urządzeń fiskalnych w Polsce i w Europie.