Asseco Western Europe

Asseco Western Europe (AWE) zbyło wszystkie posiadane akcji spółki zależnej Matrix42 za 46,34 mln euro, podało Asseco Poland. "Umowa została zawarta z Blitz D14-310 GmbH (Blitz), spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą zgodnie z prawem niemieckim z siedzibą w Monachium [...]. Skuteczność umowy była uwarunkowana m.in. udzieleniem zgody na transakcję przez austriacki urząd antymonopolowy" - czytamy w komunikacie. Wartość transakcji wynosi 46 344 960 euro, z czego kwota 21 719 960 euro jest płatna gotówką, zaś kwota 24 625 000 euro zostanie spłacona przez Blitz na mocy umowy pożyczki zawartej pomiędzy AWE a Blitz, z terminem spłaty określonym na 31 grudnia 2021 r. Zabezpieczeniem umowy pożyczki jest zastaw na akcjach oraz zabezpieczenie na prawach autorskich do produktów Matrix42, podano również.

Kruk 

Kruk zdecydował o emisji niezabezpieczonych obligacji 5-letnich serii W2 o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł w ramach II programu emisji obligacji publicznych, podała spółka. "Obligacje będą oferowane w drodze oferty publicznej. W ramach emisji obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 300 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst" - czytamy w komunikacie.

Avia Solutions  

Avia Solutions Group odnotowała 12,72 mln euro skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,57 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Monnari 

Monnari Trade planuje wzrost powierzchni sklepów o 3-4 tys. m2 w przyszłym roku. Do końca br. spółka zamierza otworzyć jeszcze kilkanaście salonów, poinformowała wiceprezes Anna Augustyniak-Kala. Monnari w przyszłym roku zdecyduje, czy będzie budować własne centrum logistyczne. "Na koniec września mieliśmy 135 salonów i ponad 23,2 tys.m2 powierzchni. Obecnie mamy już 140 salonów i 24,79 tys. m2 łącznie powierzchni, więc plan w dolnym założeniach został już zrealizowany, a przed nami jeszcze kilkanaście otwarć w tym kwartale, więc plan ten zrealizujemy z małą nawiązką"- powiedziała wiceprezes podczas konferencji. 

ACE   

Automotive Components Europe (ACE) odnotowało 1,44 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,04 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 2,42 mln euro wobec 1,06 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,07 mln euro w III kw. 2015 r. wobec 23,43 mln euro rok wcześniej. W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 4,74 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,57 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 87,43 mln euro w porównaniu z 75,53 mln euro rok wcześniej.

OPTeam  

OPTeam odnotowało 0,58 mln zł zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 1,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PMPG Polskie Media  

PMPG Polskie Media odnotowały 0,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Alchemia 

Alchemia odnotowała 8,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 5,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PCC Exol 

PCC Exol odnotowało 4,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Arteria 

Arteria odnotowała 3,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 2,00 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ZE PAK 

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 6,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 19,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Magellan 

Magellan odnotował 11,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2015 r. wobec 13,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Comp

Comp odnotował 1,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 3,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Aktualny backlog segmentu IT Compu na 2015 to ok. 320 mln zł. W analogicznym okresie 2014 wynosił ok. 200 mln zł, poinformowała spółka. "Segment IT nadrabia niższą sprzedaż segmentu retail, co jest zgodne z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami i widzimy także solidne przesłanki na uzyskiwanie dobrych wyników tego segmentu w kolejnych kwartałach" - powiedział prezes Jacek Papaj, cytowany w komunikacie.

Newag 

Newag odnotował 2,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 36,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Newag zakłada ok. 400 mln zł przychodów ze sprzedaży taboru w IV kw. br, wobec 171,23 mln zł sprzedaży ogółem w III kw. i łącznie 582,55 mln zł w okresie I-III kw. 2015 r., podała spółka.>>>>  

Impexmetal 

Impexmetal odnotował 20,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 30,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Impexmetal zakończył program skupu akcji własnych, w ramach którego nabył 7,21 mln akcji, stanowiących 3,61% udziału w kapitale i głosach na WZA, za łączną kwotę 24,44 mln zł, podała spółka. "Impexmetal S.A., informuje, że w dniu 15 listopada 2015 roku, w związku z upływem okresu na jaki był uchwalony, zakończył się program skupu akcji własnych, przyjęty uchwałą nr 8 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 15 listopada 2010 roku. [...] Spółka nabyła łącznie 7 210 000 sztuk akcji własnych o wartości nominalnej 0,40 zł każda po średniej cenie 3,39 zł, tj. za łączną kwotę 24 441 082,53 zł (razem z prowizją maklerską)" – czytamy w komunikacie. 

Amica

Amica odnotowało 31,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 22,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>    

Vindexus 

Giełda Praw Majątkowych Vindexus odnotowała 4,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 2,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

TIM 

TIM odnotował 0,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ZUE  

ZUE odnotowało 3,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 2,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Vistal   

Vistal Gdynia odnotował 1,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.   >>>> 

Portfel zamówień Vistalu Gdynia wzrósł o 25,2% r/r do 271,3 mln zł na koniec III kw. 2015 r., podała spółka. Ponadto Vistal negocjuje kontrakty na 316,8 mln zł, poinformował wiceprezes Robert Ruszkowski. "Kontraktów podpisanych mamy o 25% więcej niż rok temu, na 271 mln zł. Do realizacji powinny przejść wkrótce projekty na ponad 300 mln zł" - powiedział Ruszkowski podczas konferencji prasowej.

OT Logistics 

OT Logistics odnotowało 0,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 7,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wojas 

Wojas odnotował 1,73 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2015 r. wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa EMF 

Grupa Empik & Media Fashion (Grupa EMF) odnotowała 33 mln zł skorygowanej EBITDA z działalności kontynuowanej w III kw. 2015 r. wobec 38 mln zł rok wcześniej. >>>>  

Grupa Smyk, należąca do Empik & Media Fashion (Grupa EMF), celuje w zwiększanie marży oraz redukcję kosztów dzięki synergiom i planuje kolejne otwarcia sklepów, m.in. w Niemczech, podała Grupa EMF.>>>>  

Grupa Empik, należąca do Empik & Media Fashion (Grupa EMF), otworzy jeszcze 6 sklepów do końca roku, podała Grupa EMF. Kategoria "książka", jako strategiczna, będzie nadal rozwijana. "Dalsze plany rozwoju: Poza otwarciem 7 sklepów w pierwszych trzech kwartał 2015 r. - do końca roku Empik otworzy jeszcze 6 sklepów. Kontynuacja umacniania pozycji lidera w dystrybucji produktów kultury i rozrywki w kategoriach wydawniczych (tj. 'książka', 'muzyka', 'film', 'multimedia'), przy jednoczesnym rozwoju oferty w kategoriach niewydawniczych (tj. 'artykuły szkolno-biurowe', 'zabawki edukacyjne' i 'gry planszowe' oraz 'produkty kreatywne' (tzw. 'art & craft'). Zmiany asortymentowe, które wciąż się dokonują w Empiku, oznaczają wzbogacenie oferty o nowe kategorie oraz rozwój wybranych grup produktowych" - czytamy w komunikacie.

Farmacol 

Farmacol odnotował 22,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 31,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Asseco Poland 

Asseco Poland odnotowało 101,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 85,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na bieżący rok wynosi 6,849 mld zł, podała spółka w raporcie. Kwartał wcześniej wartość portfela wynosiła niemal 6,07 mld zł. W okresie I-III kw. 2015 r. spółka odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 5 060,2 mln zł w porównaniu z 4 399,3 mln zł rok wcześniej.

Mostostal Zabrze 

Mostostal Zabrze odnotował 3,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 6,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Integer.pl 

Integer.pl odnotował 2,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

KSG Agro 

KSG Agro odnotowało 1,41 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2015 r. wobec 24,77 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Milkiland 

Milkiland odnotował 37,82 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2015 r. wobec 34,53 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Milkiland zakłada, że do końca roku będzie mógł podpisać umowę restrukturyzacyjną z wierzycielami, podała spółka.W sierpniu br. spółka podpisała umowę z Deloitte & Touche na dokonanie przeglądu sytuacji spółki i oceny krótkoterminowej płynności.

"Usługi te zostaną wykonane w celu umożliwienia Milkilandowi rozważenia, negocjowania i ustalenia z głównymi wierzycielami, tj. UniCredit Bank Austria AG and AO Raiffeisenbank, plan restrukturyzacji zadłużenia wynikającego z kredytu konsorcjalnego udzielonego przez te banki" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Capital Park 

Capital Park odnotował 4,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 0,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

4Fun Media 

4Fun Media odnotowało 8 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

4Fun Media podtrzymuje jednostkową prognozę roczną, zakładającą m.in. zysk netto na poziomie 3,1 mln zł, podała spółka. >>>  

IMS  

Internet Media Services (IMS) odnotował 1,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

IMS podtrzymał prognozy finansowe na 2015 r., zakłądające m,in. 6,6 mln zł zysku netto przy 41,5 mln zł przychodów, podała spółka. >>>>  

InPost 

InPost odnotowało 0,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2015 r. wobec 2,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wirtualna Polska 

Wirtualna Polska odnotowała 3,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>