Zysk operacyjny wyniósł 26,3 mln zł wobec 4,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z wynajmu podstawowego sięgnęły 19,51 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 14,12 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 34,56 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu z 10,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z wynajmu podstawowego w wysokości 54,5 mln zł w porównaniu z 35,79 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 9,19 mln zł wobec 28,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. m2, zlokalizowanych w 39 miastach. Realizuje koncepcję Biuro+, które w ramach którego projekty, obok powierzchni biurowej, oferują najemcom szeroki wachlarz innych usług, w tym usługi concierge.