Jest to wynik zgodny z konsensusem rynkowym, który wynosił 170,99 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 156,8-187 mln zł

Zysk operacyjny wyniósł 271,97 mln zł wobec 334,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowana EBITDA w III kwartale br. wyniosła 499 mln zł, co stanowi spadek o 9% w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku.

"Największy udział w EBITDA Grupy w 3 kwartale 2015 roku miał Segment Dystrybucji (81%), natomiast udział Segmentu Wytwarzanie wyniósł 13%, a Segmentu Sprzedaży 10% (w sumowaniu udziałów należy uwzględnić również pozycję Pozostałe i korekty)" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników spółki.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 531,83 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 2 505,78 mln zł rok wcześniej.

Według analityków, spółka mogła wypracować w ostatnim kwartale zysk operacyjny w przedziale 265-278 mln zł przy konsensusie 272,6 mln zysku. Zdaniem analityków, przychody spółki mogły wynieść 2 175 - 2 560 mln zł w III kw., przy konsensusie na poziomie 2 443,71 mln zł.

"Znaczący spadek przychodów nastąpił w segmencie wytwarzania (-29%, tj. 123 mln zł). Niższe przychody były w głównej mierze spowodowane spadkiem przychodów ze sprzedaży w liniach biznesowych Elektrownia w Ostrołęce i Woda (łącznie o 125 mln zł). Niższe wartości wynikają przede wszystkim ze spadku wolumenu produkcji w Elektrowni w Ostrołęce i elektrowniach wodnych oraz spadku ceny Prezesa URE dla źródeł odnawialnych, a także niższych przychodów z zielonych certyfikatów" - czytamy dalej.

Spadek przychodów w Segmencie Wytwarzania został częściowo skompensowany wzrostem sprzedaży w Segmencie Dystrybucji o 9%, tj. 85 mln zł.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 702,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 824,74 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 956,92 mln zł w porównaniu z 7 792,28 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 867,77 mln zł wobec 683,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2014 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.