Krótkoterminowy rating IDR pozostał na poziomie F1, a rating wsparcia - na poziomie 1.

"Silny profil jednostkowy bbb+ Banku Śląskiego wspiera konserwatywne zarządzanie ryzykiem, solidna jakość aktywów, dostateczna płynność, stabilna baza finansowa i solidna kapitalizacja. VR odzwierciedla także dynamiczną akcję kredytową banku" - czytamy w komunikacie.