"Liczymy, że IV kw. będzie znacznie lepszy, bez negatywnego wpływu niskiego stanu wód i bez przesunięć w segmencie agro. Na pewno będzie znacznie lepszy od III kw. i mam nadzieję, że zbliżony do poprzedniego roku, do wyniku operacyjnego, który wtedy był, bez przeszacowań" - powiedział Ambrozowicz podczas konferencji prasowej.

Dodał, że I kw. 2016 r. będzie "jeszcze lepszy" od tegorocznego I kwartału w segmencie produktów agro. "Widzimy to po kontraktacji  statków, już jesteśmy 'na styk' jak chodzi o wydolności. Prawdopodobnie I kwartał 2016 będzie bardzo wysoki dzięki agro" - powiedział także. OT Logistics odnotowało 0,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 7,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 5,28 mln zł wobec 13,95 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,63 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 217,05 mln zł rok wcześniej. Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Ma dominującą pozycję w transporcie wodnym śródlądowym w Polsce (ponad 80% rynku) i na terenie środkowo-wschodnich Niemiec (ponad 40% rynku). Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2014 r. do grupy dołączyły C.Hartwig Gdynia i jej spółki zależne oraz Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia. (ISBnews)