Rekomendacja została wydana przy cenie 6,03 zł za akcję, zaś w piątek na zamknięciu sesji kurs akcji wynosił 5,38 zł.

Analitycy DM BOŚ prognozują, że zysk netto spółki 2 891,6 mln zł w br. i spadnie do 2 127,4 mln zł w 2016 roku, przy sprzedaży na poziomie odpowiednio 36 363,1 mln zł i 29 423,4 mln zł.