Decyzję o umorzeniu Trybunał podjął - jak czytamy w opublikowanym postanowieniu - w pełnym, 10-osobowym składzie na posiedzeniu niejawnym. Odbyło się ono w czwartek 7 stycznia. Pierwotnie rozprawa miała odbyć się 12 stycznia.

Skargę do TK w tej sprawie złożyła grupa posłów PO, do której przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Postanowienie Trybunału o umorzeniu postępowania zapadało na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku. 

>>> Czytaj też: Belgijski system podatkowy jest nielegalny? Zaskakująca decyzja KE