Zysk operacyjny wyniósł 154,5 mln zł wobec 142,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 449,86 mln zł w 2015 r. wobec 358,84 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 17,08 mln zł wobec 7,21 mln zł zysku rok wcześniej.

LC Corp S.A. kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Nieruchomości są zlokalizowane między innymi w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Gdańsku oraz ich okolicach. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.