"Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów przyznaną zgodnie z kryterium cena oraz okres rękojmi i gwarancji tj. 100 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Obwodnica Skawiny etap II - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44. Cena zaoferowana przez konsorcjum firm to 35,9 mln brutto" - czytamy w komunikacie.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach offshore, infrastrukturalnym, marine, infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki. 

>>> Czytaj też: Rozbudowa II linii metra coraz bliżej. Podpisano pierwszą umowę