"W lutym br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 6,2 proc. (wobec wzrostu o 3,2 proc. przed miesiącem oraz o 2,4 proc. w lutym ub. roku). W porównaniu ze styczniem br. miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1,3 proc. (wobec spadku przed rokiem o 1,6 proc.)" - napisano w komunikacie GUS.

Ekonomiści spodziewali się w tzw. konsensusie rynkowym wzrostu sprzedaży detalicznej o 5,4 proc. rdr.

"Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym br. była wyższa w skali roku w większości grup. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem wysoki wzrost odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 14,6 proc., wobec spadku przed rokiem o 2,9 proc.) oraz w podmiotach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 8,5 proc. wobec wzrostu o 7,3 proc.)" - podał GUS.

Zgodnie z informacjami urzędu statystycznego spadek sprzedaży odnotowano natomiast w grupie „pozostałe”, gdzie wyniósł on 7,4 proc. wobec spadku przed rokiem o 10,4 proc. Sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych spadła o 2,5 proc. wobec wzrostu o 0,1 proc. przed rokiem.

W pozostałych grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem znacznie zwiększyła się sprzedaż w jednostkach handlujących tekstyliami, odzieżą i obuwiem; zanotowano tu wzrost 20,6 proc. wobec wzrostu przed rokiem o 8,5 proc. W podmiotach sprzedających meble, rtv, agd zanotowano w lutym wzrost sprzedaży o 15,1 proc. wobec wzrostu o 3,9 proc. rok temu.

"W okresie styczeń-luty br. sprzedaż detaliczna zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 5 proc. (wobec wzrostu o 3 proc. w 2015 r.)" - dodał GUS.