"Wzrost ten jest głównie rezultatem ograniczenia kosztów obsługi zadłużenia" - napisał prezes Michael Wolff w liście do akcjonariuszy.

Zysk operacyjny wyniósł 149,34 mln zł wobec 142,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 565 mln zł w 2015 r. wobec 1 522,82 mln zł rok wcześniej.

"Wsparciem był stabilny popyt ze strony krajowych producentów mebli. Niestabilna sytuacja geopolityczna i pogarszająca się koniunktura gospodarcza na rynkach wschodnich spowodowała zmniejszenie popytu i osłabienie się lokalnych walut. Pomimo tych niekorzystnych okoliczności, Grupa odnotowała wzrost przychodów. Sytuacja na rynkach eksportowych wymusiła zmiany miksu produktowego oraz obniżenie cen niektórych produktów. Pozytywnym sygnałem był jednak znaczący wzrost wolumenu sprzedaży płyt laminowanych oraz wzmocnienie pozycji Grupy w segmencie produktów o wysokiej wartości dodanej" - dodał prezes spółki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 69,11 mln zł wobec 60,55 mln zł zysku rok wcześniej.

"Nakłady inwestycyjne w 2015 roku zamknęły się kwotą 111,1 mln zł, co jest dowodem na wzmacniającą się zdolność inwestycyjną Grupy. W sierpniu 2015 roku Grupa podjęła decyzję o rozszerzeniu portfolio produktów fabryki MDF w Grajewie o wyroby lakierowane szlifowane oraz konfekcjonowane. Nowa inwestycja znacząco poszerzy zakres wyrobów wysoko przetworzonych i jednocześnie pozwoli Grupie zwiększyć udział wysokomarżowych produktów w sprzedaży ogółem. Grupa planuje ponadto dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych istniejących ciągów technologicznych, co pozwoli zaspokoić rosnący popyt w najbliższej przyszłości" - wskazał Wolff.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. W 2014 r. miała 1 522,82 mln zł skonsolidowanych przychodów.