Wskaźnik koniunktury w przemyśle

Wskaźnik ogólnego klimatu w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w marcu br. na poziomie plus 4,9 pkt wobec plus 3 pkt w lutym, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,9% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 12% ( przed miesiącem odpowiednio 15,8% i 12,8%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"W większości działów przetwórstwa przemysłowego oceny ogólnego klimatu koniunktury są pozytywne. Najbardziej optymistyczne opinie dotyczące koniunktury formułują producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 24,0 w marcu, plus 18,1 w lutym – oceny te są lepsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat), mebli (plus 20,5 w marcu, plus 16,4 w lutym – opinie bardziej optymistyczne niż w analogicznym miesiącu ostatnich ośmiu lat), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 19,8 w marcu, plus 14,9 w lutym – poprawa w stosunku do ocen zgłaszanych w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (plus 18,3 w marcu, plus 15,3 w lutym – oceny te są lepsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich czterech lat), wyrobów farmaceutycznych (plus 17,2 w marcu, plus 17,4 w lutym)." - czytamy w komunikacie.

Negatywne oceny koniunktury sygnalizują sygnalizują producenci odzieży (minus 8,3 w marcu, minus 8,5 w lutym – opinie te są mniej pesymistyczne niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat), skór i wyrobów ze skór (minus 1 w marcu, minus 7,9 w lutym, podał też Urząd.

Wskaźnik koniunktury w budownictwie

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się w marcu br. na poziomie minus 6,9 pkt wobec minus 9,1 w poprzednim miesiącu, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 14,2% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 21,1% (przed miesiącem odpowiednio: 12,8% i 21,9%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Diagnozy portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej we wszystkich klasach wielkości są mniej niekorzystne niż w ubiegłym miesiącu. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, lepsze niż w lutym.Utrzymują się pesymistyczne oceny sytuacji finansowej, jedynie w jednostkach najmniejszych (o liczbie pracujących do 9 osób) opinie są mniej negatywne niż w lutym" - czytamy w komunikacie.

Spośród badanych podmiotów 25% (przed rokiem 23,7%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Podobnie jak przed miesiącem, dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się niewielkiego wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych., podał też GUS.

Urząd zwrócił też uwagę, że od 2013 r. zwiększało się stopniowo wykorzystanie mocy produkcyjnych (60,4% w marcu 2013 r., 68,5% rok później). W marcu br. jest ono oceniane na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym miesiącu ub. r. (69,7% w marcu br., 70,8%
przed rokiem).

"W marcu 18,4% przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje moce produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 70,5% jako wystarczające, a 11,1% jako zbyt małe (przed rokiem odpowiednio: 17,0%, 71,2%, 11,8%)" - czytamy dalej.

Wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym ukształtował się w marcu na poziomie plus 2,4 pkt wobec minus 1,1 pkt w lutym, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Poprawę koniunktury sygnalizuje 15,1% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 12,8% (przed miesiącem odpowiednio: 14,3% i 15,4%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"W poszczególnych branżach handlowych oceny koniunktury są zróżnicowane. W marcu koniunktura oceniana jest optymistycznie przez dyrektorów branż tekstylia, odzież, obuwie (plus 8,1 w marcu, plus 9,9 przed miesiącem), pojazdy samochodowe (plus 6,2 w marcu, plus 1,9 w lutym) oraz artykuły gospodarstwa domowego ogółem (plus 1,6 w marcu, minus 6,3 miesiąc wcześniej). Pesymistyczne opinie formułują jedynie przedstawiciele branży żywnościowej (minus 4,1 w marcu, minus 7,7 w lutym)" - czytamy w komunikacie.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w marcu br. na poziomie plus 8,6 (wobec 4,9% w lutym). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 10,5% (przed miesiącem odpowiednio 16,9% i 12,1%), podał też GUS.

Najlepsza koniunktura w usługach w sekcji finanse i ubezpieczenia

Najbardziej pozytywne opinie spośród badanych rodzajów działalności usługowej w marcu 2016 r. formułują jednostki należące do sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W marcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 5,1 (przed miesiącem plus 2,9). Poprawę koniunktury odnotowuje 17,7% badanych firm, a jej pogorszenie 12,7% (w lutym odpowiednio 16,1% i 13,2%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się w tym miesiącu na poziomie minus 4,8 (przed miesiącem plus 0,8). Poprawę koniunktury odnotowuje 16,9% badanych firm, a jej pogorszenie 12,2% (w lutym odpowiednio 13,0% i 12,2%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W marcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 17,8 (przed miesiącem plus 17,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 24,1% badanych firm, a jej pogorszenie 6,3% (w lutym odpowiednio 23,7% i 6,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

W marcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 25,5 (przed miesiącem plus 21,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 31,1% badanych firm, a jej pogorszenie 5,7% (w lutym odpowiednio 28,4% i 6,7%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

>>> Czytaj też: Rząd otwiera wojnę o autostrady. Resort może odtajnić umowy ze spółkami