Strata operacyjna wyniosła 4,82 mln zł wobec 6,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140,29 mln zł w 2015 r. wobec 142,24 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 4,1 mln zł wobec 4,99 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2016 r. będziemy konsekwentnie realizowali założony kierunek zmian, widząc jako główne cele zwiększenie sprzedaży, najwyższy jakościowo poziom działania firmy na rynku krajowym, osiągnięcie w efekcie prowadzonych działań widocznego rozwoju Solaru poza granicami kraju i stała i efektywną kontrolę kosztów prowadzenia działalności" - napisał prezes Stanisław Bogacki w liście do akcjonariuszy.

Solar Company S.A. jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na GPW od kwietnia 2012 r.