Udostępniamy nagranie wideo:

https://wideo.pap.pl/videos/12679/

https://wideo.pap.pl/videos/12681/

Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” rodzinom, niezależnie od dochodów, wypłacane będzie świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko - do ukończenia przez nie 18 lat. Mniej zamożne rodziny będą mogły otrzymać świadczenie również na pierwsze dziecko. Program rusza 1 kwietnia.

Świadczenia wypłacane będą przez gminy. Wnioski będzie można składać w formie papierowej lub online, np. za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Resort rodziny szacuje, że ok. 1,7 mln aktywnych użytkowników kont internetowych może być beneficjentami programu (na 2,7 mln uprawnionych rodzin). Wiceminister Bartosz Marczuk zwracał uwagę, że przy założeniu, że z możliwości tej skorzysta połowa uprawnionych, za pośrednictwem banków może zostać złożonych ok. 800 tys. wniosków.

W program dotychczas zaangażowało się 18 banków, m.in. PKO BP.

„Mamy nadzieję, że jak największa liczba klientów BKO BP, mających uprawnienie do korzystania ze świadczenia, skorzysta z możliwości złożenia wniosku poprzez bankowość elektroniczną. Szacujemy, że może to być nawet kilkaset tysięcy osób; 200-250 tys. - to takie nasze wstępne szacunki” – powiedział PAP dyrektor komunikacji korporacyjnej PKO BP Łukasz Świerżewski.

Przypomniał, że wniosek o świadczenie z programu 500 plus w systemie bankowości elektronicznej będzie mogła złożyć każda osoba, której tożsamość choć raz została zweryfikowana przez bank - to znaczy była w oddziale, pokazywała dowód osobisty lub też podpisywała dokumenty w obecności kuriera, który także miał obowiązek sprawdzenia jej dowodu osobistego. „Oznacza to, że osoby, które zakładały tzw. konto na przelew, będą musiały udać się wcześniej choć na chwilę do banku, tam ich tożsamość zostanie zweryfikowana i wtedy z takiego konta również będzie można dokonać złożenia wniosku” – podkreślił.

Na złożenie pierwszego wniosku są trzy miesiące. Oznacza to, że nie trzeba go składać od razu w pierwszych dniach kwietnia; jeśli ktoś złoży go przed końcem czerwca, i tak dostanie świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia. Jednak – jak zapewnia Świerżewski - nawet jeśli większość klientów banku będzie chciała zrobić to od razu, nie grozi to żadnymi utrudnieniami. „Nasze systemy bankowe są przygotowane na obsługę ogromnej liczby klientów, ogromnej liczby wniosków i transakcji, w związku z tym nie przewidujemy, żeby obsługa klientów, którzy składać będą wnioski w programie 500 plus, w jakikolwiek sposób zakłóciła obsługę naszych pozostałych klientów, aby miała na to jakikolwiek wpływ” – powiedział.

Zastrzegł, że wnioski w programie 500 plus będzie można składać za pośrednictwem bankowości internetowej. „To oznacza, że ani w oddziale, bezpośrednio w okienku, ani przy pomocy aplikacji mobilnej IKO nie będzie można złożyć takiego wniosku” – zaznaczył Świerżewski.

Zapewnił, że dane wnioskodawców będą przekazywane administracji publicznej w sposób absolutnie bezpieczny, tak, by nikt postronny nie miał do nich dostępu. Dodał, że bank nie będzie mógł też tych danych przechowywać. „W systemach banku pozostaną tylko dane dotyczące faktu złożenia wniosku” - podkreślił. Natomiast bank nie będzie przechowywał ani wykorzystywał w żaden sposób danych wykraczających poza te, które już wcześniej posiadał. (PAP)