Czarny Ląd zawdzięcza niezwykły wzrost dynamiki w budownictwie Afryce Subsaharyjskiej – wynika z raportu firmy W Hospitality Group, która śledzi tempo rozwoju hotelowej sieci na kontynencie. Tak duże hotelarskie ożywienie w tej części kontynentu można powiązać z dynamicznym wzrostem PKB regionu, które zwiększa ponad dwukrotnie szybciej niż gospodarka RPA – pisze portal Quartz.com.

Maleje natomiast tempo wzrostu liczby hoteli w Afryce Północnej, co z kolei wiąże się z socjopolitycznym kryzysem w Egipcie i Libii. Zdaniem dyrektora zarządzającego Hospitality Group Trevora Warda potwierdza to, że rynek stał się „bardziej dojrzały”.

Czarna Afryka korzysta z kolei z tego, że jej obszar nie jest jeszcze przesycony hotelami, więc inwestorzy są skłonni szukać dobrych okazji do lokowania pieniędzy w państwach, w których branżowa konkurencja nie jest jeszcze duża.

Liczba planowanych do oddania hoteli rośnie niezmiennie od 2012 roku. W 2012 i 2013 roku wynosiła poniżej 200, w 2015 już prawie 300, z kolei w 2016 zbliży się do 400.

Przewaga Afryki Subsaharyjskiej nad Afryką Północną pod względem liczby planowanych budów hoteli zdecydowanie rośnie. O ile w 2012 roku różnica na korzyść Czarnej Arfyki była nieznaczna , o tyle w 2016 roku w tej części kontynentu zaplanowano już około 3 razy więcej budów, niż w krajach leżących nad Morzem Śródziemnym.

Państwem, w którym planowane jest wybudowanie największej liczby hoteli jest Nigeria. Na drugie miejsce w tym zestawieniu awansowała Angola, w dużej mierze za sprawą umowy podpisanej z firmą AccorHotels. Zestawienie uwzględnia podpisane porozumienia w sprawie budowy hoteli, jednak harmonogram prac i data oddania obiektów do użytku mogą znacznie się od siebie różnić w poszczególnych przypadkach. Poważną barierą w sprawnej realizacji inwestycji jest często niedostateczny dostęp do finansowania.

Dobre wyniki branży hotelarskiej są pozytywnym prognostykiem dla całej afrykańskiej gospodarki, która według prognoz doświadczy w tym roku poważnej zadyszki.

>>> Polecamy: Asad nie ustąpi? "To się nie wydarzy, nie teraz, nie jutro i nigdy"