Mediona może podnieść cenę w wezwaniu na akcję Magellana o 4 zł do 68 złWarszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Mediona - dla której podmiotem dominującym jest Banca Farmafactoring S.p.A. - zobowiązuje się do podniesienia ceny za akcję Magellana oferowaną w wezwaniu o 4 zł za akcję, tj. do 68 zł za akcję pod warunkiem, że akcjonariusze Magellana zagłosują podczas walnego zgromadzenia za niewypłacaniem dywidendy lub - jeśli zdecydują o jej wypłaceniu - ustalą dzień dywidendy na nie wcześniej niż 15 czerwca, zaś dzień wypłaty nie wcześniej niż na 30 czerwca br., podał Magellan.

"W liście Mediona poinformowała, że zobowiązuje się podwyższyć cenę za akcję oferowaną w wezwaniu o 4 zł za akcję, tj. do 68 zł za akcję pod warunkiem, że zwyczajne walne zgromadzenie emitenta zwołane na 29 kwietnia 2016 r.

1. Zdecyduje o niewypłacaniu dywidendy i podejmie uchwałę przeznaczającą cały zysk za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. na kapitał zapasowy; lub

2. Zdecyduje o wypłaceniu dywidendy określając dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. (dzień dywidendy) nie wcześniej niż na 15 czerwca 2016 r. oraz dzień wypłaty dywidendy jest ustalony na nie wcześniej niż na 30 czerwca 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Ponadto w liście stwierdzono, że jeżeli wynik walnego zgromadzenia pozwoli Mediona na zwiększenie ceny w wezwaniu na warunkach wskazanych w liście, Mediona dokona odpowiednich ogłoszeń dotyczących zwiększenia ceny w wezwaniu zgodnie z wymogami prawa niezwłocznie po zakończeniu walnego zgromadzenia, podano także.

Projekty uchwał na walne Magellana zakładają przeznaczenie kwoty 12,31 mln zł z zysku za 2015 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,85 zł na akcję. Proponowany dzień dywidendy to 13 maja, zaś dzień wypłaty dywidendy 27 maja 2016 roku.

Pod koniec marca br. Mediona ponownie przedłużyła zapisy na akcje Magellana w wezwaniu ogłoszonym 8 stycznia - tym razem do 5 maja - ze względu na fakt, że nie uzyskała ona zezwolenia Banku Włoch na nabycie spółki.

W styczniu br. Magellan otrzymał list od funduszy, które są akcjonariuszami spółki, skierowany do Mediony, w którym fundusze poinformowały, że nie zamierzają sprzedać akcji spółki po cenie 64 zł za jeden walor, zaproponowanej w wezwaniu.

Na początku stycznia Magellan zawarł z Banca Farmafactoring umowę, zgodnie z którą włoski inwestor zobowiązał się do ogłoszenia wezwania - samodzielnie lub przez podmiot zależny - do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Magellana.

Magellan to lider rynku usług finansowych sektora ochrony zdrowia, współpracujący z ponad 500 szpitalami. Z usług firmy korzystają międzynarodowe koncerny farmaceutyczne, korporacje dostarczające sprzęt medyczny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, wśród nich również dostawcy usług outsourcingowych do szpitali. Magellan od 2007 jest notowany na GPW.

(ISBnews)