cena średnia zmiana 27.04 30.03 ON 3,92 zł bz PB95 4,29 zł +20 gr LPG 1,61 zł -1 gr

(PAP)