Grupa Lotos 

Grupa Lotos mogła w I kw. 2016 roku odnotować skonsolidowany wynik netto od 101 mln zł straty do 273 mln zł zysku przy konsensusie na poziomie 65,97 mln zł zysku wobec 101,37 mln zł straty netto przed rokiem, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.>>>>  

Stalprodukt 

Stalprodukt odnotował 219,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 91,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Atal   

Akcjonariusze Atalu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 maja o przeznaczeniu 23,68 mln zł na dywidendę za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 0,61 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.>>>>  

BOŚ Bank

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego banku w drodze emisji akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej i w kwocie nominalnej nie niższej niż 10 zł, ale nie wyższej niż 400 mln zł. Intencją zarządu Banku jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, poinformował p.o. prezesa Stanisław Kluza. >>>>  

Grupy Lotos

Skonsolidowany oczyszczony wynik operacyjny Grupy Lotos liczony metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") wyniósł w I kw. 2016 roku 284,6 mln zł (wobec 283,5 mln zł rok wcześniej), zaś wynik EBITDA w tym ujęciu sięgnął 547,1 mln zł (wobec 461,3 mln zł rok wcześniej), podała spółka.>>>>  

Grupa Lotos odnotowała 105,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 101,37 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Grupa Lotos nie ma presji na dokonywanie akwizycji, ale może nabyć nowe aktywa, jeśli otrzyma korzystną ofertę, poinformował wiceprezes Mariusz Machajewski.>>>>  

Grupa Lotos bierze pod uwagę zakup ropy z Iranu, jednak nie zakłada konkretnych rezultatów. W tym roku udział ropy spoza Rosji w zakupach pozostanie na poziomie ok. 25%, poinformował wiceprezes Maciej Szozda. >>>>  

ZM Ropczyce 

ZM Ropczyce odnotowały 3,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>    

Kruk 

Kruk oraz International Finance Corporation (IFC), należący do Grupy Banku Światowego otrzymały pozytywną decyzję w sprawie oferty złożonej w ramach projektu inwestycyjnego na rynku rumuńskim, podał Kruk.>>>>  

Mennica Polska 

Mennica Polska odnotowała 8,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Orbis 

Orbis odnotował 13,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 22,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Łączne nakłady inwestycyjne (capex) Orbisu wyniosły w I kw. br. 144 mln zł i zostały przeznaczone głównie na sfinansowanie transakcji wykupu hoteli oraz przedsięwzięcia rozwojowe i prace modernizacyjne, na które wydano 14 mln zł, poinformowała spółka.>>>>  

mBank   

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek mBanku wyniosły 68,5 mln zł w I kw. 2016 roku i były niższe o 33,2% w skali kwartału, podał bank.>>>> 

mBank odnotował 307,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 450,94 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>  

Marża odsetkowa netto mBanku w I kwartale 2016 roku wzrosła do poziomu 2,3% wobec 2,1% w całym 2015 roku i 2,2% w IV kw. 2015 roku. Wskaźnik koszty do dochodów C/I wzrósł do 47,7% wobec 40,4% w I kw. 2015 r., podał bank.>>>>  

mBank po wynikach za I kwartał podtrzymuje cel wypracowania ok. 1 mld zł zysku netto w całym 2016 roku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.>>>>  

mBank szacuje, że jego obciążenie z tytułu podatku bankowego wyniesie ok. 320 mln zł w tym roku i sięgnie ok. 360 mln zł w przyszłym przy obecnej strukturze bilansu, poinformował wiceprezes Jörg Hessenmüller.>>>>  

Asseco Business Solutions  

Asseco Business Solutions odnotowało 10,38 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 8,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

Benefit Systems 

Benefit Systems odnotował 8,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 7,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

Dzięki przeprowadzonej przez Grupę Benefit Systems reorganizacji, segment Kafeterie osiągnął próg rentowności w I kw. br., poinformowała członek zarządu Benefit Systems Izabela Walczewska-Schneyder.>>>>   

Czerwona Torebka 

Czerwona Torebka rozszerzy działalność o internetową platformę obrotu wekslowego ze pośrednictwem nowej spółki zależnej Syngrapha, podała spółka.>>>>  

PCC Rokita 

PCC Rokita wyemituje 200 000 obligacji serii DB o wartości nominalnej 100,00 zł każda i łącznej wartości nominalnej 20 mln zł w ramach IV programu emisji obligacji, podała spółka. PCC Rokita przydzieliła również obligacje serii DA o wartości nominalnej 25 mln zł, podano także.>>>>  

Arctic Paper

Rada nadzorcza Arctic Paper odwołała Wolfganga Lübberta z funkcji prezesa zarządu i powołała go do pełnienia funkcji członka zarządu spółki. Jednocześnie do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu RN powołała Pera Skoglunda, sprawującego funkcję członka zarządu, podała spółka.>>>>   

Master Pharm 

Prawa do akcji (PDA) i akcje spółki Master Pharm zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs PDA wzrósł o 1,7% wobec ceny odniesienia i wyniósł 6,1 zł, zaś kurs akcji zwyżkował o 13,3% do 6,8 zł.>>>>  

Warimpex 

Warimpex odnotował 17,84 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 20,65 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Warimpex może przeznaczyć łącznie 90-100 mln euro na dwa projekty deweloperskie, które zamierza rozpocząć w Polsce w tym roku. W planach ma także realizację dwóch innych projektów w Polsce oraz na Węgrzech, poinformował członek zarządu Alexander Jurkowitsch.>>>> 

Polnord 

Polnord sprzedał ponad połowę mieszkań w pierwszym etapie osiedla Brzozowy Zakątek w Warszawie, poinformowała spółka. W ofercie pozostało już jedynie 49 lokali, a deweloper planuje rozpoczęcie budowy kolejnych dwóch budynków wilanowskiego osiedla, podano także.>>>>  

Ergis 

Ergis odnotował 16,2 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 19,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Quercus TFI 

Akcjonariusze Quercus TFI powołali ponownie Sebastiana Buczka na prezesa zarządu, dokonali też wyboru pozostałych członków zarządu, a także rady nadzorczej, podała spółka.>>>>  

Murapol 

Murapol zakupił nieruchomość o łącznej powierzchni 0,85 ha, położoną we Wrocławiu przy ul. Buforowej, za łączną cenę 6,98 mln zł netto, podała spółka. Na tej nieruchomości chce wybudować osiedle na ok. 150 mieszkań.>>>> 

JSW 

Nie ma chętnych na zakup należących do grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej obiektów: hotelu w Gdyni i ośrodków wczasowych w Zakopanem, Sianożętach i Pobierowie. Dotknięta kłopotami finansowymi spółka wyceniła te obiekty łącznie na 48,5 mln zł.>>>> 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) sprzedała na rzecz PGNiG Termika 100% akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) w Jastrzębiu Zdroju, poinformowała JSW. Wartość transakcji wynosi 190,4 mln zł, podano także.>>>> 

Action 

Rada nadzorcza Action podjęła uchwałę powołała na nową, czteroletnią kadencję zarząd spółki w dotychczasowym składzie, podała spółka.>>>>  

CD Projekt 

CD Projekt podtrzymuje, że dodatek do gry "Wiedźmin 3" pod tytułem "Krew i Wino" zostanie wprowadzony do sprzedaży w II kwartale 2016 r. Firma liczy, że przebije on popularnością pierwszy dodatek - "Serca z Kamienia", którego sprzedaż jest na poziomie "optymistycznego planu", poinformował prezes Adam Kiciński.>>>>  

CD Projekt podtrzymuje, że dodatek do gry "Wiedźmin 3" pod tytułem "Krew i Wino" zostanie wprowadzony do sprzedaży w II kwartale 2016 r. Firma liczy, że przebije on popularnością pierwszy dodatek - "Serca z Kamienia", którego sprzedaż jest na poziomie "optymistycznego planu", poinformował prezes Adam Kiciński.>>>>  

Neuca 

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o przeznaczeniu 22,14 mln zł z kapitału zapasowego na dywidendę, co oznacza wypłatę 5 zł na akcję, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.>>>>