Work Service

Zarząd Work Service podjął uchwałę, w której zawnioskował do zwyczajnego walnego zgromadzenia o przeznaczenie zysku netto osiągniętego przez spółkę w 2015 w łącznej wysokości niemal 14,87 mln zł w całości na zasilenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka. W ub.r. Work Service wypłaciło dywidendę z zysku za 2014 r. w wysokości 0,16 zł na akcję

Rawlplug  

Rawlplug rekomenduje wypłatę dywidendy za rok 2015 w wysokości 10,744 mln zł, tj. 0,33 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>  

Open Finance 

Akcjonariusze Open Finance zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za rok 2015 w kwocie ponad 14,71 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 3 czerwca br.  

Tarczyński 

Tarczyński odnotował 3,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>   

Synthos 

Synthos złożył ofertę nabycia całości kapitału zakładowego INEOS Styrenics European Holding B.V. od INEOS Industries Holdings Limited za 80 mln euro, podała spółka.>>>>  

Altus TFI 

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na koniec kwietnia 2016 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 10 565 685 160,64 zł, podało TFI.>>>>   

Skarbiec TFI 

Wartość aktywów pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 14 376 mln zł na koniec kwietnia, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 14 610,8 mln zł. >>>>  

Silvano Fashion Group 

Silvano Fashion Group odnotowała 2,16 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,52 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Kruk 

Kruk odnotował 60,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 50,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Kruk prowadzi rozmowy z bankami i inwestorami zagranicznymi spoza Polski na temat pozyskania finansowania w euro. Środki z emisji obligacji spółka chce przeznaczać na zakup pakietów wierzytelności na rynkach zagranicznych, na których działa, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. W planach jest także emisja obligacji dla klientów detalicznych w ramach programu do 300 mln zł.>>>>  

Akcjonariusze Kruka zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 35,49 mln zł na wypłatę dywidendy o wartości 2 zł na jedną akcję za 2015 rok, podała spółka.>>>> 

Zarząd Kruka zdecydował o emisji obligacji serii AB2 o łącznej wartości nominalnej do 135 mln zł w ramach III programu emisji obligacji publicznych, podała spółka.>>>>  

PKO Bank Polski 

PKO Bank Polski odnotował 638,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 647,18 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>>  

Koszt ryzyka PKO Banku Polskiego ukształtował się na poziomie 72 pkt bazowych na koniec I kw. br. , co oznacza spadek o 0,2 pkt proc. w skali roku w efekcie poprawy wyniku na kredytach gospodarczych, podał bank.>>>>  

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) PKO Banku Polskiego, uwzględniającym podatek bankowy wyniósł 57% na koniec I kw. br. wobec 49,4% rok wcześniej, podał bank. Wskaźnik C/I grupy po wyłączeniu podatku od niektórych instytucji finansowych wyniósł 55,6%.>>>>  

PKO Bank Polski oczekuje dalszego wzrostu wyniku odsetkowego, który w I kw. zwiększył się o prawie 11% r/r oraz poprawy marży odsetkowej netto o ok. 10 punktów bazowych do końca 2016 roku, poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski.>>>>  

PKO Bank Polski zamierza w przyszłym miesiącu przedstawić strategię grupy na lata 2016-2020, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.>>>> 

PKO Bank Polski przedstawi rekomendację dotycząca podziału zysku, wypracowanego w 2015 roku, w ciągu kilkunastu dni, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.>>>> 

PKO Bank Polski chce w tym roku wypracować najwyższy zysk netto w sektorze pomimo podatku bankowego, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.>>>>  

PGNiG  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 1 386 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1 243 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało w I kw. br. spadek przychodów w segmentach Poszukiwanie i Wydobycie oraz Obrót i Magazynowanie z związku z sytuacją rynkową. Jednocześnie grupa odnotowała poprawę w segmentach Dystrybucja oraz Wytwarzanie, podała spółka.>>>>  

W 2020 r. inwestycja PGNiG w Polską Grupę Górniczą będzie zyskowna - powiedział na konferencji prasowej prezes PGNiG Piotr Woźniak.>>>>  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zdecyduje, czy kontynuować projekt łupkowy w zależności od wyników planowanego na czerwiec szczelinowania odwiertów w Wysinie na Pomorzu, poinformował prezes Piotr Woźniak.>>>>  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozważa kilka scenariuszy dotyczących wspólnego z Tauronem Polska Energia projektu elektrociepłowni w Stalowej Woli, w tym przeniesienia inwestycji na warszawski Żerań. Inwestycja opóźni się o ok.2,5-3 lat, poinformował wiceprezes Bogusław Marzec.>>>>  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) skupia się na utrzymaniu wysokiego ratingu, dlatego chce utrzymać niski poziom zadłużenia, poinformował prezes Piotr Woźniak.>>>> 

Synektik 

Synektik odnotował 0,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CCC 

Akcjonariusze CCC zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 2 czerwca o przeznaczeniu 86,02 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2,24 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.>>>>  

FO Dębica  

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica zarekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 39,48 mln zł z zysku za 2015 r., wynoszącego 78,91 mln zł, co da wypłatę w wysokości 2,86 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

JSW  

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała zarząd IX kadencji z Tomaszem Gawlikiem jako prezesem, podała spółka. >>>>  

AmRest Holdings 

AmRest Holdings SE i jego spółki zależne AmRest Sp. z o.o. (AmRest Polska) i AmRest s.r.o. (AmRest Czechy) podpisały aneks do umowy kredytowej z Bankiem Pekao, Bankiem Zachodnim WBK, Bankiem BGŻ BNP Paribas i ING Bankiem Śląskim zwiększający kwotę kredytów o 50 mln euro i 100 mln zł, podała spółka.>>>>  

Synthos  

Synthos zawarł umowę nabycia INEOS Styrenics - przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją polistyrenu spienialnego (EPS) - od INEOS Enterprises za 80 mln euro, podała spółka. Przejęcie zwiększy zdolności przetwórcze styrenu grupy do ponad 600 tys. ton roczne. >>>>  

Adiuvo Investments 

Spółka zależna Adiuvo Investments - Cambridge Chocolate Technologies Polska (CCTP) - zawarła ze spółką prawa węgierskiego Tensus Medical Services umowę dystrybucyjną, poinformował Adiuvo Investments.>>>>  

Dom Development 

Dom Development rozpoczął sprzedaż osiedla Ursynovia w Warszawie, na którym powstaną łącznie 183 lokale. Inwestycja zostanie oddana do użytku w III kwartale 2017 roku, podała spółka.>>>>  

Immofinanz 

Immofinanz zwiększył poziom najmu w inwestycjach biurowych na wszystkich swoich rynkach, o ok. 7 pkt proc., do prawie 82% na koniec roku finansowego 2015/2016 (stan na 30 kwietnia 2016), podała spółka.>>>>  

Comarch 

Comarch wesprze Media Broadcast, największego operatora oferującego nadajniki naziemne i telewizyjne w Niemczech, w udostępnieniu płatnych usług cyfrowych DVB-T2 TV poprzez sieć dystrybutorów i aplikację web shop, poinformowała spółka.>>>>  

Atal 

Atal wprowadził do sprzedaży w inwestycji Chojny Park Domy w Łodzi 29 komfortowych domów w zabudowie szeregowej, poinformowała spółka. Atal liczy na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w tej inwestycji w II kw. 2017 r.>>>>  

Baltona

Grupa Baltona zanotowała w kwietniu br. wzrost przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług w segmentach travel retail i food & beverage - w sklepach wolnocłowych spadły o 8% r/r, a w punktach gastronomicznych wzrosły o 12% r/r, podała spółka.>>>> 

Mennica Polska  

Mennica Polska ocenia, że bieżący rok będzie najlepszym w historii w segmencie menniczym grupy. Atrakcyjny pod względem wyników, będzie jednocześnie wymagający na poziomie cash flow, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Zambrzycki. Firma ma obecnie zakontraktowany poziom produkcji rzędu 1,5 mld monet.>>>>  

Qumak  

Konsorcjum Qumaka i firmy Computex zawarło umowę z Inspektoratem Uzbrojenia, na mocy której dostarczy infrastrukturę informatyczną na potrzeby Sił Zbrojnych RP za blisko 13 mln zł brutto, podał Qumak>>>> 

Voicetel Communications 

Akcje spółki Voicetel Communications zadebiutują na NewConnect we wtorek, 10 maja, podała giełda.>>>>  

NTT System  

Akcjonariusze NTT System zdecydowali o przeznaczeniu niemal 4,38 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 32 gr na akcję, podała spółka.>>>>  

BOŚ 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) dokonał zwrotu kaucji z odsetkami w kwocie 264,99 mln euro (1,169 mld zł) spółce zależnej BOS Finance AB z siedzibą w Szwecji, podała instytucja. Środki z kaucji posłużą do spłaty zobowiązań BOS Finance z tytułu emisji euroobligacji.>>>>  

Unima 2000 

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2015 w wysokości 547 100 zł tj. 0,2 zł na jedną akcję, podała spółka.>>>>  

Marvipol 

Marvipol zwiększył liczbę sprzedanych mieszkań i lokali usługowych o 20% r/r do 59 szt. w kwietniu br, podała spółka.>>>>  

Cloud Technologies 

Akcjonariusze Cloud Technologies zdecydowali o upoważnieniu zarządu do podjęcia działań zmierzających do przeniesienia notowań akcjami spółki na rynek regulowany GPW z NewConnect, wynika z uchwał walnego.>>>>  

Selena FM 

Zarząd Selena FM rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 6 850 200,00 zł z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015, co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,3 zł, podała spółka.>>>>  

Inter Cars 

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 36,1% r/r do 548 mln zł w kwietniu 2016 r., podała spółka.>>>>