Upoważnienie obejmuje złożenie wniosków do KNF o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, podano w uchwale.

Cloud Technologies S.A. działa na rynku reklamy internetowej w segmencie technologii do przetwarzanych w chmurze (Cloud Computing) dużych zbiorów danych (Big Data).

(ISBnews)