Zysk operacyjny wyniósł 2,74 mln zł wobec 0,52 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,21 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 10,4 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2016 r. wyniósł 0,39 mln zł wobec 0,38 mln zł zysku rok wcześniej.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z zaprezentowanych wyników. Są one nieco lepsze niż prognozowali analitycy. Choć nasza Grupa urosła jako organizacja, to udało nam się utrzymać w ryzach koszty finansowe i efektywniej wykorzystać źródła finansowania. Główny wpływ na poprawę wyników miał wzrost liczby przekazanych lokali. W I kw. 2016 przekazaliśmy ich 84 wobec 25 w analogicznym okresie 2015 r. Na wyniki Spółki korzystnie przełożyła się również większa powierzchnia najmu w eksploatacji, która po sprzedaży Galaktyka Park wynosi ok. 27 tys. m2. Marża brutto segmentu najmu utrzymuje się na poziomie blisko 70%, więc ma bardzo pozytywny wpływ na rentowność Grupy" - powiedział członek zarządu Vantage Development Dariusz Pawlukowicz, cytowany w komunikacie.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od marca 2012 r. W 2015 r. sprzedała 613 lokali w porównaniu do 255 sprzedanych rok wcześniej.

(ISBnews)