"Liczba wszystkich akcji spółki objętych dywidendą wynosi: 7299666. […] Dzień prawa do dywidendy - dzień dywidendy (D) na datę 20 maja 2016 roku, dzień wypłaty dywidendy (W) na datę 7 czerwca 2016 r." - czytamy w komunikacie.

OPTeam S.A. działa na rynku usług IT od 1988 r. Spółka jest producentem i integratorem specjalistycznych systemów informatycznych opartych o technologie kart elektronicznych. Od października 2010 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)