"Jeśli chodzi o dywidendę za 2015, mamy już propozycję jej wypłaty. Uchwała jeszcze nie została podpisana. Chcemy zakomunikować to w najbliższym tygodniu do dwóch maksymalnie. My jako zarząd wypracujemy i zaproponujemy radzie nadzorczej potencjalne 2 opcje wypłat" - powiedział Klimek podczas konferencji prasowej.

"Będziemy starali się utrzymać trend wypłaty dywidend z ostatnich 4-5 lat - tj. ok. 80% zysku. Biorąc pod uwagę potencjalne inwestycje spółki w najbliższych dwóch, trzech latach, musimy mieć poduszkę kapitałową" - pokreślił prezes.

Klimek poinformował, że nowa polityka dywidendowa jest obecnie przygotowywana i zarząd będzie chciał ją przedstawić najpóźniej na początku września.

W ub.r. akcjonariusze PZU zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 2,59 mld zł z zysku za 2014 r., tj. 30 zł na akcję.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Aktywa grupy PZU wyniosły 105,43 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)