"Odnotowana strata netto, przed uwzględnieniem różnic kursowych, wyniosła 34,8 mln USD (35,5 mln USD przypadające na akcjonariuszy SEN) wobec 4,1 mln USD odnotowanych w I kw. 2015 r. (4,3 mln USD przypadające na akcjonariuszy SEN). Spółka odnotowała niepieniężną stratę ze sprzedaży ukraińskich aktywów w kwocie 33,0 mln USD na zamknięciu, wynikającą głównie ze skumulowanych różnic kursowych z przeliczenia wynoszących łącznie 34,2 mln USD, które zostały wyksięgowane z bilansu" - czytamy w komunikacie.

Strata przed opodatkowaniem wyniosła 3,13 mln USD wobec 2,81 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,78 mln USD w I kw. 2016 r. wobec 8,13 mln USD rok wcześniej.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą w Tunezji.

(ISBnews)