Zysk operacyjny wyniósł 1,51 mln zł wobec 3,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 140,22 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 230,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 2,92 mln zł wobec 2,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce.

(ISBnews)