"Wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej Rafako na dzień 31 marca 2016 wynosiła blisko 4,3 mld złotych. Największą część stanowi projekt Jaworzno – 3,6 mld złotych, z czego 0,5 mld złotych pozostało do realizacji przez jednostkę dominującą, a 3,1 mld złotych poprzez spółkę celową SPV Jaworzno. Portfel zamówień nie uwzględnia kontraktu w Opolu (3,2 mld złotych przypadające na jednostkę dominującą zostało podzlecone w całości podmiotowi spoza Grupy Kapitałowej Rafako z czego do wykonania zostało 1,9 mld złotych). Wszystkie zlecenia w strukturze portfela zamówień stanowią obecnie kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego" - czytamy w raporcie za I kw. 2016 r.

Na 2016 r. przypada 1,4 mld zł w portfelu spółki (0,5 mld zł Rafako i 0,9 mld zł SPV Jaworzno), na 2017 r. 1,8 mld zł (0,5 mld zł Rafako i 1,3 mld zł SPV Jaworzno), a na okres po 2017 r. 1,1 mld zł (0,2 mld zł Rafako i 0,9 mld zł SPV Jaworzno).

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG w upadłości układowej. W 2015 r. spółka miała 1,55 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)