Zysk operacyjny wyniósł 54 tys. zł wobec 20,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,82 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 39,02 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 24,44 mln zł wobec 79 tys. zł zysku rok wcześniej.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka w 2015 r. sprzedała 611 mieszkań, tj. o 17,5% więcej niż rok wcześniej. Jest notowana na GPW od marca 2016 r.

(ISBnews)