Zysk operacyjny wyniósł 4,91 mln zł wobec 7,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 355,67 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 370,78 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 0,28 mln zł wobec 0,84 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. W 2014 r. jej przychody ze sprzedaży wyniosły 1,42 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)