Zysk operacyjny wyniósł 0,95 mln zł wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 5,95 mln zł wobec 8,95 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 16,49 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 21,2 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2016 r. wyniosła 0,19 mln zł wobec 0,33 mln zł straty rok wcześniej.

Lark.pl S.A. jest holdingiem skupiającym podmioty działające w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego, elektroniki użytkowej, mediów telewizyjnych oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych, zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C), jak i partnerów biznesowych (rynek B2B). Na koniec 2015 roku w skład grupy kapitałowej Lark.pl wchodziły następujące podmioty: Lark.pl S.A., Lark Europe S.A., Telestar S.A., Scientific Services Sp. z o.o., MNI Premium S.A. w upadłości układowej, EL2 Sp. z o.o., Navigo Sp. z o.o., oraz podmioty nie objęte konsolidacją - Ramtel Sp. z o.o. i Senise Sp. z o.o.

(ISBnews)