"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy JHM Development postanawia z zysku netto w kwocie 3 043 660,17 zł osiągniętego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 1 384 000,00 zł tj. 0,02 zł brutto na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 1 659 660,17 zł i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projektach uchwał.

Proponowany dzień dywidendy to 30 czerwca, zaś dzień wypłaty dywidendy - 30 września 2016 roku.

JHM Development to firma deweloperska z grupy Mirbudu. Realizuje inwestycje na terenie województwa mazowieckiego, jest operatorem Centrum Hal Targowych Marywilska 44. Jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2011 r.

(ISBnews)