Bank Pocztowy 

Oprócz emisji obligacji detalicznych, na którą zapisy ruszają 23 maja, Bank Pocztowy chciałby jeszcze w tym roku przeprowadzić kolejna emisję papierów dla małych inwestorów, poinformował wiceprezes Paweł Spławski.>>>> 

ZPC Otmuchów 

Akcjonariusze ZPC Otmuchów zdecydowali, że zysk netto za 2015 rok zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka.>>>>   

Hyperiona 

Małopolska Sieć Szerokopasmowa (MSS), spółka zależna Hyperiona, zawarła umowę ramową o współpracy z T-Mobile Polska na świadczenie usług telekomunikacyjnych, podał Hyperion.>>>>  

Unibep 

Unibep podpisał umowę na realizację jako podwykonawca rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej za szacunkowo około 36,4 mln zł netto, podała spółka.>>>> 

Inter Cars   

Rada nadzorcza Inter Cars przyjęła do wiadomości i zaakceptowała wniosek zarządu co do podziału zysku wypracowanego w roku 2015 i zarekomendowała walnemu zgromadzeniu wypłatę 10,06 mln zł, tj. 0,71 zł na jedną akcję, podała spółka.>>>>  

PGE  

Produkcja energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) w okresie styczeń-kwiecień 2016 r. wyniosła 17,3 TWh (wobec 18,7 TWh w okresie styczeń-kwiecień 2015 r.), w tym z węgla brunatnego 11,1 TWh (wobec 12,9 TWh w okresie styczeń-kwiecień 2015 r.), podała grupa.>>>>  

Alior Bank 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała o zaliczeniu do kalkulacji kapitału Tier II Alior Banku środków z emisji obligacji podporządkowanych serii P1A i P1B, podał bank.>>>>  

Boryszew   

Akcjonariusze Boryszewa zdecydują o przeznaczeniu zysku netto spółki za 2015 rok w kwocie 3,786 mln zł na zwiększenie kapitału zapasowego, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 15 czerwca.>>>>   

Magellan  

Mediona - dla której podmiotem dominującym jest Banca Farmafactoring S.p.A. - podniosła cenę za akcje Magellana oferowaną w wezwaniu o 1,85 zł za akcję, tj. do 68 zł za akcję, podał Magellan.>>>>  

Robyg 

Zarząd GPW postanowił określić wtorek, 24 maja, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 600 obligacji serii P spółki Robyg, podała spółka.>>>> 

Groclin   

Akcjonariusze Groclinu zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę kwoty ok. 5,79 mln zł z kapitału zapasowego, co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na dzień 15 czerwca.>>>> 

UniCredi, Pekao 

UniCredit SpA rozważa sprzedaż pakietu akcji FinecoBanku i dokonuje przeglądu swoich aktywów w Polsce i Turcji jako opcji na zwiększenie kapitałów, podał Bloomberg, powołując się na nieoficjalne źródła "zaznajomione ze sprawą". Inne opcje to m.in. możliwość zmiany prezesa UniCredit, podały źródła.>>>>  

Capital Park 

Capital Park może dokonać jednoczesnej sprzedaży warszawskich biurowców Eurocentrum i Royal Wilanów w tym roku. Spodziewana cena ma być wyższa od wartości księgowej obiektów, poinformował ISBnews członek zarządu ds. inwestycji Marcin Juszczyk.>>>>  

Capital Park może w tym roku powtórzyć ubiegłoroczny poziom wynajmu 21 tys. m2, poinformował ISBnews członek zarządu ds. inwestycji Marcin Juszczyk.>>>>  

Capital Park prowadzi rozmowy w sprawie refinansowania swoich biurowców Eurocentrum i Royal Wilanów, poinformował ISBnews członek zarządu ds. finansowych Michał Koślacz.>>>> 

Redan, TXM 

Zarząd TXM - spółki zależnej Redanu - złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wznowienie postępowania mającego na celu zatwierdzenie prospektu emisyjnego przygotowanego w związku z ofertą publiczną nowych akcji i dopuszczeniem istniejących akcji TXM do obrotu na rynku regulowanym, podał Redan.>>>>  

Gorenje 

Gorenje odnotowało 0,48 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,16 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Lokum Deweloper 

Lokum Deweloper oddał do użytku V etap osiedla Lokum di Trevi obejmujący 152 mieszkania, poinformowała spółka. Do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie sprzedane było blisko 85% mieszkań, podano także.>>>>   

Uniwheels 

Akcjonariusze Uniwheels zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 20,5 mln euro, co da wypłatę w wysokości 1,65 euro na akcję, podała spółka. Spółka podała również, że kończy inwestycję w Stalowej Woli i zastanowia się nad kolejną inwestycją.>>>>  

Orange Polska 

EuroRating obniżył poziom ratingu kredytowego Orange Polska o jeden stopień do BB+ z BBB-. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną, podała agencja.>>>> 

Atal 

Atal jest zadowolony z wyników finansowych w I kw. 2016 r., ale spodziewa się, że w tym roku "jeszcze mocniejsze" będą II i III kw. Także pod względem marży spółka nie pokazała jeszcze, "na co ją stać" i oczekuje poprawy w tym zakresie w kolejnych miesiącach, poinformował wiceprezes Mateusz Juroszek. Atal podtrzymuje cele na cały 2016 r., obejmujące sprzedaż ponad 1,8 tys. mieszkań i przekazanie ok. 1,3- tys.>>>> 

Mostostal Zabrze 

Mostostal Zabrze zawarł z Elektrobudową umowę nabycia 2 441 udziałów Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Biprohut, które łącznie stanowią 23,07% udziału w kapitale zakładowym oraz 22,79% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu wspólników, podała spółka. Tym samym Mostostal zwiększył do poziomu 99,04% udział w kapitale zakładowym oraz do 96,56% udział w głosach na walnym zgromadzeniu wspólników Biprohut.>>>>  

Ergis 

Akcjonariusze Ergis zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 23 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę do 6,31 mln zł z kapitału zapasowego, co da wypłatę w wysokości 0,16 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.>>>>   

Sfinks Polska   

Rada nadzorcza Sfinks Polska nie zarekomendowała spółce nabycia większościowego pakietu akcji Premium Food Restaurants (PFR) - właściciela marki 77 sushi, w związku z czym Sfinks odstąpił od negocjacji, podała spółka>>>>  

Zarząd Sfinks Polska podpisał umowę intencyjną z Cafe Contact Sp. z o.o. z oraz Inwento Sp. z o.o., której rezultatem może być nabycie przez Sfinks marek gastronomicznych: "Meta Seta Galareta", "Meta Disco" oraz "Funky Jim", podała spółka, przekazując opóźnioną informację. Rada nadzorcza Sfinks Polska wyraziła akceptację dla podjętych przez zarząd działań.>>>>  

Skarbiec TFI 

Skarbiec TFI stawia w tym roku na silną sprzedaż funduszy alternatywnych oraz Skarbiec Obligacji Globalnych i liczy, że cały 2016 rok zakończy dodatnimi napływami środków netto, jednak w II kw. napływy nie będą istotne. Począwszy od III kw. w wynikach spółki będą widoczne efekty cięcia kosztów oraz przychody z opłaty za zarządzanie, poinformował prezes Marek Rybiec.>>>> 

Gino Rossi 

Akcjonariusze Gino Rossi zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 15 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. na pokrycie strat lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał ZWZ.>>>>  

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) analizuje różne opcje związane z dalszą restrukturyzacją po sprzedaży aktywów, poinformował prezes Tomasz Gawlik.>>>>  

WDX

Akcjonariusze WDX zdecydują 15 czerwca o wypłacie dywidendy wysokości 0,3 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne.>>>>  

NWR

Trzech członków rady dyrektorów New World Resources (NWR) złożyło rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na 20 maja. Dotychczasowego przewodniczącego rady Garetha Penny'ego, który złożył rezygnację ze skutkiem na 31 maja, zastąpi Boudewijn Wentink, wynika z komunikatu NWR.>>>>