W połowie maja GUS podał w szybkim (eksperymentalnym) szacunku, że PKB wzrósł o 3% r/r w I kw. 2016 r.

"W I kwartale 2016 r. wzrost gospodarczy generowany był przez popyt krajowy. Tempo wzrostu popytu krajowego w skali roku wyniosło 4,1%. Wpłynął na to wzrost akumulacji o 8,1% oraz spożycia ogółem o 3,4% w skali roku, w tym w sektorze gospodarstw domowych o 3,2%. W rezultacie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +3,9 pkt proc. Dodatni wpływ spożycia ogółem wyniósł +2,8 pkt proc. (wobec +3,1 pkt proc. w IV kwartale 2015 r.). Złożyły się na to pozytywny wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2 pkt proc. oraz spożycia publicznego +0,8 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Wpływ akumulacji na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +1,1 pkt proc. (wobec +1,3 pkt proc. w IV kwartale 2015 r.). Pogłębił się ujemny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego i wyniósł -0,9 pkt proc. (wobec -0,1 pkt proc. w IV kwartale 2015 r.), podał GUS.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo, wartość dodana brutto w gospodarce w I kw. 2016 r. wzrosła o 2,8% r/r, podał także Urząd.

"Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 3,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., natomiast w budownictwie była niższa o 12,6%. Wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 4,3%, w transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 2,4%. Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była wyższa o 18,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r." - czytamy dalej.

Akumulacja brutto w I kwartale 2016 r. wzrosła o 8,1% r/r, w tym nakłady brutto na środki trwałe zmniejszyły się o 1,8%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 13,3% wobec 14% przed rokiem, podał także GUS.

W I kwartale 2016 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) spadł realnie o 0,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,6%.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo, wzrost PKB wyniósł w kolejnych kwartałach 2015 r.: 3,6%, 3,1%, 3,4% i 4,3%.