"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w sposób następujący:
a) w części stanowiącej 64 701 007 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki w wysokości 1,00 zł na jedną akcję;
b) w pozostałej części na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Walne ma ustalić dzień dywidendy na 15 lipca 2016 r. , a termin wypłaty dywidendy na 29 lipca 2016 r.

Pfleiderer Grajewo odnotował w 2015 r. 112,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 103,26 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 69,11 mln zł wobec 60,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pfleiderer to wiodący producent paneli na bazie drewna na największych europejskich rynkach, w Niemczech i Polsce, gdzie jest odpowiednio numerem 1 i 2 pod względem wielkości produkcji płyt wiórowych. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)