"Jak patrzymy na ostatnie 12 miesięcy, to widać trend organicznego wzrostu. Oczywiście zainwestowaliśmy też w CADM Automotive, który historycznie ma bardzo dobre wyniki i wzrosty. Widzimy duże szanse, żeby to się w kolejnych latach w podobnym procentowym tempie odbywało" - powiedział Gerstner w rozmowie z ISBnews.

Podkreślił, że wzrosty mogą przyspieszyć dzięki przejęciu CADM Automotive i poszerzeniu portfolio produktów oferowanych klientom.

W ciągu tego roku uruchomione zostaną pozyskane wcześniej kontrakty, m.in. na wyposażenie do Volkswagenów CC i Crafter. W styczniu 2017 r. ruszy sprzedaż w ramach tych kontraktów

Optymistyczne perspektywy zarząd widzi w kwestii rentowności. Dzięki kombinacji marż osiąganych przez Groclin i CADM możliwe będzie osiągnięcie rentowności wyższej niż średnia dla branży.

"Widać, że po restrukturyzacji spółka wróciła do normalnego funkcjonowania i poprawiają się wyniki operacyjne. Oczywiście, CADM od początku ma dobre wyniki i dalej chce się tak rozwijać. W tym połączonym podmiocie razem ze wzrostem przychodów będą dalej rosły też wyniki" - powiedział prezes.

Zdaniem zarządu, perspektywy dla rynku motoryzacyjnego są optymistyczne. Spółka dostrzega zwiększone zainteresowanie ze strony swoich klientów.

Groclin jest także zadowolony z rozwoju swoich zakładów na Ukrainie i widzi potencjał dalszego wzrostu.

"Widzimy tam dalszy potencjał rozszerzenia mocy produkcyjnych" - powiedział Gerstner.

Groclin po redukcji zadłużenia cieszy się komfortową sytuacją finansową.

"Chcemy tę dobrą sytuację wykorzystać do dalszych inwestycji, na przykład na akwizycje. Sytuacja finansowa pozwala nam też utrzymywać i przyspieszać tempo wzrostu rozwoju organicznego. Dlatego trzeba się spodziewać, że zadłużenie w relacji do EBITDA będzie utrzymywać się na zdrowym poziomie. Spółka chce także wypłacać dywidendę" - powiedział prezes.

W 2015 r. Groclin odnotował skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 215,01 mln zł w 2015 r. wobec 206,93 mln zł rok wcześniej. W I kw. 2016 r. przychody ze sprzedaży sięgnęły 66,3 mln zł wobec 52,34 mln zł rok wcześniej

Na początku lipca ub.r. Groclin zamknął transakcję polegającą na finalnym przeniesieniu przez spółkę oraz jego spółkę zależną Groclin Wiring na rzecz PKC Holding Group znaczących aktywów związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls. Na skutek przeprowadzonej transakcji podstawowym przedmiotem działalności Groclinu został biznes poszyciowy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)