"Walne Zgromadzenie Mostostal Zabrze S.A. [...] postanawia, że zysk netto spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 11 266 228,18 zł zostanie podzielony w następujący sposób:

- na kapitał rezerwowy, celem zasilenia Funduszu Celowego Darowizn przeznaczona zostaje kwota 500 000,00 zł

- na kapitał zapasowy przeznaczona zostaje kwota 10 766 228,18 zł" – czytamy w uchwale.

Akcjonariusze zdecydowali o pokryciu z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych w kwocie 4 784 719,95 zł.

W ubiegłym roku akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o przeznaczeniu 7,46 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co oznaczało wypłatę 0,05 zł na akcję.

W 2015 r. Mostostal Zabrze odnotował 1,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 18,68 mln zł zysku rok wcześniej W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 11,27 mln zł wobec 9,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 759,62 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)