Według danych Eurostatu, zarówno w strefie euro (EA19) i całej wspólnocie w pierwszym kwartale 2016 roku w porównaniu do poprzedniego kwartału, liczba osób pracujących wzrosła o 0,3 proc. 

Natomiast w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku, zatrudnienie wzrosło o 1,4 proc. w obu strefach.

Eurostat szacuje, że w pierwszym kwartale 2016 roku, w Unii Europejskiej zatrudnionych było 231,3 milionów mężczyzn i kobiet, z czego 152,6 mln to pracownicy z państw strefy euro. Są to najwyższe poziomy zatrudnienia od III kwartału 2008 r. w EU28, a czwartego kwartału 2008 roku w strefie euro.

Wzrost zatrudnienia w państwach członkowskich

Wśród państw członkowskich, dla których dostępne są dane, największy wzrost zatrudnienia w pierwszym kwartale 2016 r. w relacji kwartalnej zanotowano w Czechach (+1,5 proc.), na Litwie (+1,3 proc.) i na Węgrzech (+1,0 proc.).

Niestety w porównani do ostatniego kwartału 2015 r. Polska wypadła najgorzej wśród wszystkich państw UE. W pierwszym kwartale 2016 r. w porównaniu do czwartego kwartału 2015 r. zatrudnienie nad Wisłą spadło o 0,5 proc. Spadki zanotowano także w Grecji, na Łotwie i w Holandii (wszystkie -0,1 proc.).

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2015 r. zatrudnienie w Polsce wzrosło o 1,2 proc.

Zatrudnienie w Europie w 1kw.2016