Dodatnie saldo wyniosło 3 109,8 mln euro wobec 1 412,2 mln euro w analogicznym okresie ub. roku, podał Urząd.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 66 473,5 mln USD, a import 63 026,4 mln USD (eksport wzrósł o 0,9%, a import spadł o 1,9%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 3 447,1 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 1 636,8 mln USD)" - czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksport do Niemiec wzrósł o 8,7 proc.

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 8,7% r/r i wyniósł 17 034,6 mln euro w okresie styczeń-kwiecień br., zaś import w tym czasie wzrósł o 2,7% r/r do 13 207,1 mln euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. o 1,2 pkt proc. i wyniósł 28,3%, a w imporcie o 0,3 pkt proc i stanowił 23,1%. Dodatnie saldo wyniosło 16 625,6 mln zł (4 221,4 mln USD, 3 827,5 mln euro) wobec 11 913,8 mln zł (3 217,5 mln USD, 2 806,7 mln euro) w analogicznym okresie ub. roku, podał Urząd.

"Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 87,3% (w tym UE 80,7%), a w imporcie – 68% (w tym UE 60,9%), wobec odpowiednio 86,2% (w tym UE 80%) i 66,9% (w tym UE 60,2%) w analogicznym okresie ubiegłego roku." - czytamy w komunikacie.

"Po czterech miesiącach br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Szwecji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Francji, Czech, na Węgry, do Holandii, Wielkiej Brytanii i Rosji, a importu – ze Stanów Zjednoczonych, z Belgii, Holandii, Chin, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech. Spadek importu odnotowano z Rosją i Włochami." - czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 67,4% eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,4%), a importu ogółem – 65,5% (wobec 65,9% przed rokiem).

Eksport w USD do Rosji spadł o 3,3 proc.

Eksport polskich towarów do Rosji odnotował spadek o 3,3% r/r do 1 714,3 mln USD w okresie styczeń kwiecień 2016 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczony w euro, polski eksport do Rosji spadł o 0,9% do 1 550,4 mln euro, podano w komunikacie.

"Udział Rosji w eksporcie obniżył się w porównaniu z czterema miesiącami ub. roku o 0,1 pkt proc. i wyniósł 2,6%, w imporcie był niższy o 1,5 pkt proc. i stanowił 5,5%. Ujemne saldo wyniosło 6 921,3 mln zł (minus 1 761,2 mln USD, minus 1 605,6 mln euro) wobec minus 10023,0 mln zł (minus 2 723,8 mln USD, minus 2 364,5 mln euro) przed rokiem" - czytamy w materiale.

W tym okresie Rosja znalazła się na 10. miejscu wśród rynków eksportowych Polski i na 3. miejscu w imporcie.

"W okresie styczeń – kwiecień br. Ukraina zajmowała siedemnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste drugie w imporcie, a analogicznym okresie 2015 r. w eksporcie była na osiemnastym, a w imporcie na dwudziestym piątym miejscu. Udział Ukrainy w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 0,2 pkt proc. i wyniósł 1,6%, w imporcie o 0,1 pkt proc. stanowiąc 0,9%" - czytamy dalej w komunikacie.

Dodatnie saldo wyniosło 1 801 mln zł (458,8 mln USD, 413,8 mln euro) wobec 1 584,6 mln zł (420,9 mln USD, 374 mln euro) w analogicznym okresie 2015 r., podał też Urząd.

>>> Czytaj też: Mamy gorący rynek pracy. Firmy szukają ludzi