"Zarząd Pharmena S.A. informuje, że walne [...] podjęło m.in. uchwałę nr 6 postanawiając dokonać podziału zysku za rok 2015 w następujący sposób i przeznaczyć:
a) na dywidendę – kwotę 1 055 406,24 zł,
b) na kapitał zapasowy – kwotę 1 645 529,59 zł" - czytamy w podjętych uchwałach.

Walne postanowiło także, że dywidenda na 1 akcję wynosi 0,12 zł, dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 4 sierpnia 2016 r., a termin wypłaty dywidendy 18 sierpnia 2016 r.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 8 795 52 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, podano także.

Pharmena to spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Jest notowana na New Connect od 2008 r.

(ISBnews)