"Transakcja zostanie sfinalizowana w II kwartale 2016 r. Wartość transakcji (wartość Visa Europe) została określona na kwotę 18,37 mld euro, z czego w momencie rozliczenia transakcji (up-front) 12,25 mld euro ma zostać wypłacone w gotówce, a 5 mld euro w akcjach uprzywilejowanych Visa Inc., natomiast kwota 1,12 mld euro jest przewidziana jako odroczona płatność gotówkowa, po 3 latach od rozliczenia transakcji" - czytamy w komunikacie.

Z tytułu członkostwa w Visa Europe ING Bank Śląski będzie jednym z beneficjentów transakcji, podano również.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 2004 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)