„Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki podjęło uchwałę …] w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty 921 624, 59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, na podstawie której dokonano przeniesienia kwoty 921 624,59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy jak również dokonano przeznaczenia w całości zysku netto spółki za rok 2015 w kwocie 1 563 407,41 zł. na wypłatę dywidendy" – czytamy w komunikacie.

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 zł. Dzień dywidendy ustalono na 12 lipca 2016 roku a dzień wypłaty dywidendy na 26 lipca 2016 roku. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 2.485.032, podano również.

Grupa K2 Internet działa w obszarach marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku.

(ISBnews)