Dniem dywidendy będzie 30 września, a jej wypłata nastąpi 21 października.

Akcjonariusze zdecydowali w czwartek, że kwota 442,4 mln zł trafi na kapitał zapasowy, a 10 mln zł na zwiększenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Kwota dywidendy stanowi ok. 77 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy PZU przypisanego właścicielom jednostki dominującej za 2015 rok.

Spółka informowała wcześniej, że taki podział zysku jest zgodny ze zaktualizowaną polityką kapitałową i dywidendową grupy PZU na lata 2013–2015, przyjętą w 2014 roku.

W 2015 roku spółka wypłaciła 2,59 mld zł dywidendy, czyli 30 zł na akcję (przed splitem, czyli podziałem akcji, w stosunku 1:10).

Grupa PZU jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa zarządza otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi. Skarb Państwa jest właścicielem ponad 34 proc. akcji PZU. W ubiegłym roku zysk netto PZU wyniósł ponad 2,2 mld zł. (PAP)