"Zarząd PCC Rokita [...] powziął wiadomość o wszczęciu z dniem 24 czerwca 2016 r. postępowania administracyjnego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wymierzenia kary pieniężnej spółce w związku z powzięciem podejrzenia naruszenia przez spółkę obowiązku stosowania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w dniach 10-31 sierpnia 2015 r., wprowadzonym z uwagi na wysokie temperatury i niskie stany wód w tym okresie. Wysokość potencjalnej kary nie została wskazana przez URE" - czytamy w komunikacie.

Przedstawione przez URE dane pomiarowe Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) wskazują, że PCC Rokita przekroczyła w okresie ograniczenia poboru energii, dopuszczalny poziom mocy w jednym dniu, tj. 31 sierpnia 2015 r., przez 1 godzinę. Przekroczenie wg wskazań URE wyniosło 1% limitu mocy. Dopuszczalny poziom mocy w tym okresie wynosił 72 MW, a odnotowane przez OSD przekroczenie wyniosło 0,705 MW.

"Eksperci spółki wyrażają istotne wątpliwości co do zgodności danych przedstawionych przez URE, a pozyskanych od OSD, z posiadanymi przez spółkę danymi dotyczącymi poboru energii elektrycznej we wskazanym okresie" - czytamy dalej.

Spółka zamierza niezwłocznie zwrócić się do URE i OSD w celu wyjaśnienia różnic pomiędzy wskazaniami urządzeń OSD, a wskazaniami urządzeń spółki.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.

(ISBnews)