"Przeznacza się zysk netto spółki w kwocie 25 443 938,77 zł osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2015 roku w następujący sposób: kwotę 2 351,34 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie 25 441 587,43 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy" - czytamy w komunikacie.

W maju ub.r. akcjonariusze Emperia Holding zdecydowali o przeznaczeniu 16,74 mln zł z zysku za 2014 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 1,33 zł na akcję

Emperia odnotowała 48,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 30,5 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 25,44 mln zł wobec 16,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.

(ISBnews)