"Memorandum of understanding przewidujące wymianę informacji i ustalenie możliwości współpracy w odniesieniu do recyklingu PCB przy użyciu wyspecjalizowanych instalacji posiadanych przez emitenta lub jego spółki zależne, w szczególności w zakresie technologii, linii samplingowych oraz przetwarzania, testowania i sprzedaży PCB, zostało przedłużone o pół roku" – czytamy w komunikacie.

Memorandum of understanding obowiązuje do 31 grudnia 2016 roku, podano również.

Na początku roku Elemental Holding podpisał porozumienie z JX Nippon przewidujące wymianę know-how oraz współpracę w obszarze recyklingu układów drukowanych. Porozumienie zakłada podpisanie umowy o współpracy, co umożliwi spółce zwiększenie możliwości technologicznych oraz budowę kompetencji w zaawansowanych technologiach odzysku, pozwalających na uzyskiwanie coraz wyższych marż.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)