"ENCJ jest poważnie zaniepokojona doniesieniami, że ponad 2700 sędziów i prokuratorów zostało zawieszonych oraz/lub odwołanych przez Wysoką Radę Sędziów i Prokuratorów, zaledwie kilka godzin po tym, jak te straszne wydarzenia miały miejsce (...) Kolejne doniesienia zdają się wskazywać, że znaczna liczba sędziów i prokuratorów została następnie zatrzymana" - napisała w komunikacie hiszpańska prawniczka Nuria Diaz Abad, przewodnicząca ENCJ.

"Aktualne wydarzenia dają podstawy, by sądzić, że pod pretekstem nieudanej próby zamachu stanu w sądownictwie ma miejsce dalsza czystka" - podkreśliła.

Premier Turcji Binali Yildirim powiedział w poniedziałek, że w związku z przewrotem zatrzymano dotychczas 7,5 tys. osób, w tym 755 sędziów.

ENCJ zaapelowała do tureckich władz o pełne poszanowanie niezależności sędziów oraz przestrzegania zasady rzetelnego procesu w odniesieniu do wszystkich osób.

Europejska Sieć Rad Sądownictwa powstała w 2004 roku w Rzymie. Zrzesza organizacje sądownictwa oraz niezależne od władzy wykonawczej i ustawodawczej instytucje działające na rzecz niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów w krajach UE. Członkiem z Polski jest Krajowa Rada Sądownictwa. Przedstawiciele instytucji z krajów ubiegających się o członkostwo w UE, jak turecka Wysoka Rada Sędziów i Prokuratorów, mają status obserwatorów. (PAP)