GUS: Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu w 25 z 34 działów przemysłuWarszawa, 19.07.2016 (ISBnews) - Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 25 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w czerwcu 2016 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ogółem produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w czerwcu br. o 6% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 7,4%). Konsensus analityków ankietowanych przez ISBnews wynosił 6,6% wzrostu r/r. Produkcja przedsiębiorstw budowlanych spadła o 13% r/r (oczekiwano spadku o 8,4%).

"W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 25,8%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 18,7%, pozostałego sprzętu transportowego – o 18,4%, wyrobów tekstylnych – o 17,2%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 17%, mebli – o 16,4%, wyrobów z metali – o 12,6%, napojów – o 10,8%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,5%" - czytamy w komunikacie.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 9 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 26,1%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 14,9% (wobec wzrostu o 17,4% przed rokiem), w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,4% oraz w produkcji urządzeń elektrycznych – o 3,9%, podał też GUS.

"W stosunku do czerwca ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 17,9%, w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 11%, a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków –
o 9,1%" - czytamy dalej.

(ISBnews)