Spółka szacuje również, że w tym okresie zysk operacyjny EBITDA wyniósł 0,74 mld zł przy szacowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 6,37 mld zł. 

Spółka podała również, że wyłączając odpisy, zysk netto grupy PGNiG wyniósł 0,56 mld zł, zysk EBITDA 1,41 mld zł przy 6,37 mld zł przychodów ze sprzedaży w II kw. 2016 r. 

"Jednocześnie zarząd PGNiG informuje, że szacowany skonsolidowany wynik operacyjny EBITDA w I półroczu 2016 roku wynosi ok. 3,13 mld zł przy szacowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 17,35 mld zł" - czytamy w komunikacie. 

Spółka podała także, że po przeprowadzonych testach na utratę wartości w całej Grupie PGNiG, ujemny wpływ odpisów aktualizujących wynosi ok. 0,68 mld zł i uwzględnia m.in.:
a) zawiązane w II kwartale 2016 roku odpisy aktualizujące dotyczące:
- środków trwałych w budowie dotyczących poszukiwania i oceny zasobów mineralnych – ok. 0,11 mld zł (segment Poszukiwanie i Wydobycie),
- środków trwałych związanych z wydobyciem węglowodorów – ok. 0,60 mld zł (segment Poszukiwanie i Wydobycie),
- środków trwałych związanych z pozostałą działalnością PGNiG SA (segment Obrót i Magazynowanie) – 0,01 mld zł,
b) rozwiązane w II kwartale 2016 roku odpisy aktualizujące dotyczące:
- zapasu gazu wysokometanowego – ok. 0,05 mld zł (segment Obrót i Magazynowanie).
Ponadto:
- spisane w koszty wydatki dot. odwiertów negatywnych i sejsmiki wyniosły 0,04 mld zł (segment Poszukiwanie i Wydobycie)
- ujemny wynik realizacji i wyceny instrumentów zabezpieczających wyniósł ok. 0,27 mld zł (segment Obrót i Magazynowanie – 0,22 mld zł, w tym dotyczący kosztów gazu 0,20 mld zł)"- podała spółka. 

PGNiG podał również, że przedstawione szacunki zostały dokonane na podstawie dostępnych zarządowi wstępnych danych dotyczących zrealizowanych wyników za okres styczeń-czerwiec 2016 roku przez spółkę i jej jednostki zależne.

Wyniki skonsolidowane nie zostały poddane jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta i będą podlegać takiej weryfikacji zgodnie z przepisami prawa.

"Powyższe szacunki przychodów oraz wyniku operacyjnego będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2016 w dniu 12 sierpnia 2016 roku" - czytamy także. 

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i zagranicą.

(ISBnews)