Spółka szacuje, że w II kwartale 2016 r. wartość teoretycznych odpisów na zapasach, obliczonych dla wyniku operacyjnego wg metodologii LIFO, uległa zmniejszeniu o kwotę ok. 0,3 mld zł (częściowe rozwiązanie teoretycznego odpisu zawiązanego dla wyniku operacyjnego wg metodologii LIFO z 31.12.2015 roku).

"Wskutek powyższego, oczekiwana przez zarząd wartość tzw. efektu LIFO będzie zbliżona do zera (różnica między wyceną kosztów zużycia zapasów wg MSSF a wyceną kosztów zużycia zapasów wg. metodologii LIFO)" – czytamy w komunikacie.

Grupa Lotos opublikuje skonsolidowany raport za I półrocze 11 sierpnia br.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 22,7 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)