Famur 

Famur szacuje, że jego grupa kapitałowa wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 499 mln zł, EBITDA ok. 129 mln zł i zysk netto ok. 50 mln zł w I półroczu 2016 r., podała spółka. >>>>  

Bank Pekao 

Wartość pożyczek gotówkowych udzielonych przez Bank Pekao w II kwartale br. wyniosła 2 mld zł, co przełożyło się na wzrost portfela pożyczek gotówkowych o 12% w skali roku. W I półroczu bank udzielił klientom indywidualnym kredytów na kwotę prawie 6,5 mld zł, podał Pekao. >>>>  

Bank Pekao SA odnotował 690,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 619,21 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) grupy Banku Pekao spadł do 42,4% na koniec czerwca br. wobec 45,0% rok wcześniej. Bank utrzymał marżę odsetkową netto na poziomie sprzed roku tj. 2,8%, podał bank w raporcie. >>>>  

Bank Pekao jest "na dobrej drodze" do realizacji swoich całorocznych celów strategicznych i osiągnięcia wyniku netto w 2016 r. na poziomie ubiegłorocznym, poinformował prezes Luigi Lovaglio. >>>> 

ING BSK 

ING Bank Śląski (ING BSK) odnotował 406,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 344,6 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) ING Banku Śląskiego spadł do 48,2% w I półroczu br. wobec 52,9% rok wcześniej. Bank poprawił wynik odsetkowy o 16,8% w skali roku i zwiększył marżę odsetkową netto do 2,5%, podał ING BSK w raporcie. >>>>  

Wartość kredytów i innych należności netto udzielonych klientom ING Banku Śląskiego wyniosła ponad 74 mld zł na koniec czerwca, co oznacza wzrost o ponad 15% (blisko 10 mld zł) licząc rok do roku, podał bank. W tym czasie depozyty zwiększyły się o 16% r/r (13 mld zł).>>>> 

Rafako 

Energa Elektrownia Ostrołęka – spółka zależna Energi – wystawiła Rafako notę obciążeniową na 13,49 mln zł za opóźnienia w realizacji kontraktu na redukcję NOx w Elektrowni Ostrołęka B, podało Rafako. Spółka nie zgadza się z uzasadnieniem noty. >>>> 

Murapol 

Murapol Radockiego, spółka zależna Murapolu, zawarła warunkową umowę nabycia nieruchomości w Katowicach za 6,65 mln zł netto. Zamierza na niej zrealizować projekt obejmujący budowę ok. 360 lokali, podał Murapol. >>>> 

Marvipol   

Przychody Marvipolu w segmencie motoryzacyjnym, rozumiane jako wartość sprzedaży netto samochodów sprzedanych do dealerów spoza grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego, wzrosły o 38% r/r w okresie styczeń-lipiec br. do 265,6 mln zł, podała spółka. W samym lipcu sprzedaż osiągnęła 36,3 mln zł (+32% r/r). >>>>  

Ciech 

Ciech Soda Romania (CSR), spółka zależna Ciech, z powodów technologicznych wstrzymała produkcję sody, podał Ciech. >>>>  

Open Finance 

Open Finance w ramach wtórnej oferty publicznej (SPO) wartej do 35 mln zł wyemituje do 20 mln akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej, podała spółka. Jedno prawo poboru uprawniać będzie do subskrybowania 0,36794017 akcji nowej emisji. >>>>  

Grodno 

Grodno odnotowało spadek zysku netto o 26,8% r/r/ do 0,4 mln zł w I kw. roku finansowego 2016, tj. w okresie 1 kwietnia – 30 czerwca 2016 r., podała spółka. >>>> 

Lokum Deweloper

Grupa Lokum Deweloper sfinalizowała zakup nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 1,25 ha przy ul. J. Poniatowskiego, Bolesława Prusa oraz Jedności Narodowej na wrocławskim Starym Mieście, poinformowała spółka. Na nowym gruncie grupa zamierza zrealizować osiedle o podwyższonym standardzie z 280 lokalami, podano również. >>>> 

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC 

Zysk netto Kancelarii Prawnej - Inkaso WEC po dwóch kwartałach br. wyniósł 288 tys. zł i był wyższy o 3% w skali roku, zaś EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 12%, podała spółka. Zarząd oczekuje wzrostu przychodów i zysku w kolejnych kwartałach dzięki pozyskiwaniu zleceń inkasa windykacyjnego i rozwojowi działalności factoringowej. >>>> 

Gino Rossi 

Sprzedaż grupy Gino Rossi wzrosła w lipcu br. o 3% r/r i wyniosła łącznie 19,6 mln zł, podała spółka. >>>> 

IMS 

IMS liczy, że przejęcie Mood Factory umożliwi obu spółkom szybszy wzrost w obszarze obsługiwanych lokalizacji abonamentowych, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Piotra Bielawskiego dla ISBnews. Bielawski zaznaczył też, że IMS może przeprowadzić kolejne akwizycje. >>>> 

Vivid Games 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Vivid Games w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D oraz E, podała KNF. >>>>  

Mennica Polska 

Mennica Polska zdecydowała o ujęciu w księgach finansowych grupy kapitałowej aktywa podatkowego, co powiększy o 23,14 mln zł skonsolidowany wynik finansowy netto spółki za I półrocze 2016 r., podała spółka. >>>>  

Dekpol 

Dekpol zawarł z Coffee Promotion umowę na budowę palarni i mieszalni kawy w miejscowości Koniecwałd (pomorskie), podała spółka. >>>> 

UniCredit 

UniCredit Business Integrated Solutions (UBIS) – spółka z grupy UniCredit – podpisała z SIA umowę ramową w sprawie sprzedaży działalności przetwarzania transakcji kartowych we Włoszech, Niemczech i Austrii za 500 mln euro w gotówce, podała grupa. >>>> 

Fachowcy.pl Ventures 

Fachowcy.pl Ventures miała 1 550 klientów korzystających z abonamentowej usługi obecności w internecie na koniec lipca br. W analogicznym okresie roku ubiegłego liczba klientów wynosiła 575, podała spółka.  

Erbud 

Erbud zawarł umowę na realizację budynku hotelowego wraz z garażem i zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy ul. Suwak za 36,11 mln zł, podała spółka. >>>>  

Erbud zawarł umowę na wykonanie stanu surowego otwartego zespołu uzdrowiskowo-hotelowego "Seaside Park" w Kołobrzegu za 28,11 mln zł, podała spółka. >>>>  

Synthos  

Akcjonariusz Synthosa, FTF Galleon, złożył wniosek zmieniający wcześniejszy wniosek w zakresie proponowanego porządku obrad NWZ Synthosa. Obecnie Galleon chce, by głosowaniu poddać zmianę przeznaczenia kapitałów zapasowego i rezerwowych i przeniesienia ich na kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy i/lub zaliczki na poczet dywidendy. FTF Galleon posiada 51,61% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA.

Bytom 

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej osiągnięta w lipcu 2016 r. przez Bytom wyniosła 12,38 mln zł i była wyższa o 18,1% r/r, podała spółka. >>>>